Regulamin

Niniejszy regulamin jest po to, by pobyt naszych Gości był spokojny, bezpieczny i nie generował niepotrzebnych nieporozumień.

 1. W celu zagwarantowania rezerwacji pobierana jest kaucja, zwracana w momencie wykonania umowy tj. opłacenia należności za cały zarezerwowany pobyt przez Klienta i udostępnieniu pokoju przez gospodarza. W przypadku niewywiązania się z umowy przez Klienta tj. odwołania rezerwacji, czy skrócenia pobytu; kaucja księgowana jest na poczet kosztów manipulacyjnych i nie podlega zwrotowi.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. W przypadku dostępności możliwe jest szybsze zakwaterowanie w pokoju.
 3. Opłatę za cały pobyt należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu.
 4. Opóźnione przybycie Gościa na wczasy jak i skrócenie pobytu nie stanowi podstaw do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń.
 5. Gość zobowiązany jest przyjąć pokój i po zakończeniu pobytu zdać go w takim samym stanie jak go przyjął. Prosimy również o zachowanie czystości i porządku po sobie i dzieciach w miejscach ogólnodostępnych tj. w kuchni, w ogrodzie, przy grillu i na placu zabaw.
 6. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.
 7. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 8. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody lub zniszczenia wyrządzone na terenie obiektów przez siebie, swoje dzieci jak i odwiedzające go osoby.
 9. Dzieci korzystają z placu zabaw i pozostałej infrastruktury pod nadzorem rodziców, bądź innych osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 10. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju, czy na terenie posesji, ich ewentualną kradzież, zaginięcie lub zniszczenie.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek i innych podobnych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 12. Odwiedzający mogą przebywać w obiekcie lub na terenie posesji poza godzinami ciszy nocnej (po uprzednim poinformowaniu gospodarzy) a ich obecność nie może zakłócać wypoczynku pozostałych Gości.
 13. Dane osobowe przekazywane przez Klientów (takie jak: Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) są przetwarzane i przechowywane przez Administratora, którym jest właściciel domu wczasowego Katarzyna Gołębiewska, w celu realizacji, wsparcia i zabezpieczenia usługi najmu i wyłącznie w okresie niezbędnym do jej realizacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane powyższe podlegają ochronie, nie zostaną udostępniane osobom trzecim, ponadto Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w każdej chwili.

Życzymy udanego pobytu! 

Napisz do nas